Bilder

  • Boverkets byggråd

    Frida är Sveriges arkitekters representant i Boverkets byggråd. Byggrådets 91:a möte har ägt rum, hos Boverket i Karlskrona. Byggrådet är det äldsta nätverket i Sverige som omfattar samtliga intressen i bygg- och fastighetsbranscherna. Byggrådet har ca 25 ledamöter som representerar olika delar av bygg- och fastighetssektorn. Brukarorgan, byggherrar och fastighetsägare, kommunala organ, producenter, finansieringsorgan och försäkringsgivare samt […]

  • Bas P och Bas U

    Eva har gått grundutbildning i bas P och bas U(N). Syftet med utbildningen är att ge kunskap och färdighet för att kunna fungera som byggarbetsmiljösamordnare för en säker arbetsmiljö.