Noll tolerans mot mobbing


Vi stödjer Noll tolerans mot mobbing.

”Varenda unge ska ha rätt till en trygg och säker skolmiljö!”

Det kan du också göra, kolla hemsidan.

www.nolltolerans.org