Giving People


Vi har valt att stödja Giving People som är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomiska utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige.

http://www.givingpeople.se