Kategori: Vi stödjer

  • Noll tolerans mot mobbing

    Vi stödjer Noll tolerans mot mobbing. ”Varenda unge ska ha rätt till en trygg och säker skolmiljö!” Det kan du också göra, kolla hemsidan. www.nolltolerans.org

  • Giving People

    Vi har valt att stödja Giving People som är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomiska utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige. http://www.givingpeople.se