Kategori: Utbildning

  • Konsulträtt i ABK 09

    Vi gick på morgonmöte med utbildning i konsulträtt hos advokatfirma Pedersen. Pedersen bjuder in till onsdagsmöten som är gratis frukostmöten med utbildning. http://www.pedersen.se  

  • Allmän kurs i miljöcertifiering

    Vi har gått en allmän kurs om de fyra certifieringssystemen; Miljöbyggnad, GreenBuilding, LEED och BREEAM, dvs de mest omtalade och använda systemen i Sverige just nu. Det var en bra genomgång! http://www.sgbc.se

  • Bas P och Bas U

    Eva har gått grundutbildning i bas P och bas U(N). Syftet med utbildningen är att ge kunskap och färdighet för att kunna fungera som byggarbetsmiljösamordnare för en säker arbetsmiljö.