Kategori: Sport och fritid

  • Åsbro park i november

    Åsbro park i november. Så här ser det ut i parken en morgon på senhösten. Vi var ensamma, men det var vackert och stilla.

  • Åsbro park får ny skolsal!

    Åsbro park får ny skolsal! En gammal lada i parken görs om till skolsal. När arbetet är klart, kommer man att kunna hålla lektioner i de flesta ämnen där. Tanken är att eleverna ska kunna gå ut på naturslingan och samla material och sedan undersöka det i skydd från vind och regn.