Kategori: Övriga uppdrag

  • Regeringens 22-punktsprogram – både osthyvel och sprängstoff

    Byggrådet har haft sitt 93:e möte. Det var som vanligt givande diskussioner och intressantast var regeringens 22-punktsprogram för att öka bostadsbyggandet. Bakgrunden är att bostadsbyggandet är historiskt lågt samtidigt som befolkningen ökar. Boverket bedömer att Sverige behöver 700 000 nya bostäder på 10 års sikt. Ett nytt miljonprogram. 22-punktsrogrammet är en rad helt olika förslag och…

  • Boverkets byggråd

    Frida är Sveriges arkitekters representant i Boverkets byggråd. Byggrådets 91:a möte har ägt rum, hos Boverket i Karlskrona. Byggrådet är det äldsta nätverket i Sverige som omfattar samtliga intressen i bygg- och fastighetsbranscherna. Byggrådet har ca 25 ledamöter som representerar olika delar av bygg- och fastighetssektorn. Brukarorgan, byggherrar och fastighetsägare, kommunala organ, producenter, finansieringsorgan och försäkringsgivare samt…