Kategori: Industri och anläggning

  • Vi vann! ROT-priset 2016 till Bergrumsgaraget

      Juryns motivering lyder: ”För ett annorlunda program på en annorlunda plats, där arbete med trygghet och säkerhet varit ledord, tilldelas Bergrumsgaraget Etapp 1, Ekfatet 3 vid Sjöviksvägen 2016 års ROT-pris. Konverteringen från Vin & Sprits vinlager från 1950–60-talet till ett modernt garage, har på ett förtjänstfullt sätt medverkat till att man kunnat tillskapa cirka…

  • Bergrumsgaraget på Liljeholmskajen, delar klara

    Bergrumsgaraget på Liljeholmskajen består av 5 bergrum med parkeringsplatser i flera våningar. Bergrum A-C togs i bruk hösten 2015 och bergrum D-E förväntas vara klara under 2016. Här en bild från infartstunnel i till bergrum E även kallad Kyrkan.

  • Akriforms hus tar form – betongelementen är på plats!

    Akriforms hus tar form – betongelementen är på plats! Och nästan alla fönster. Snart är huset tätt. Den orangefärgade entrén lyser upp i vintermörkret och det blev snyggt med färgbytena över hörn. http://www.strangbetong.se