Bergrumsgaraget på Liljeholmskajen, delar klara


Bergrumsgaraget på Liljeholmskajen består av 5 bergrum med parkeringsplatser i flera våningar.
Bergrum A-C togs i bruk hösten 2015 och bergrum D-E förväntas vara klara under 2016.
Här en bild från infartstunnel i till bergrum E även kallad Kyrkan.