Bergrumsgaraget nominerat till ROT-priset 2016


Bergrumsgaraget på Liljeholmskajen är nominerat till Stockholms byggmästarförenings ROT-pris 2016 – pris till Stockholms bästa ombyggnad.

Igloo arkitekter har i samarbete med Janark arkitekter AB projekterat ombyggnaden av Vin & Sprits gamla lager i bergrummen på Liljeholmskajen till mer än 1000 parkeringsplatser.

ROT-priset stiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990. Priset kom till för att främja och uppmuntra ombyggande i Stockholm och det ges till den beställare, arkitekt respektive byggentreprenör som bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter.

http://www.stockholmsbf.se/rot-priset