Bas P och Bas U


Eva har gått grundutbildning i bas P och bas U(N).
Syftet med utbildningen är att ge kunskap och färdighet för att kunna fungera som byggarbetsmiljösamordnare för en säker arbetsmiljö.

Diplom-bas-P