Åsbro park i november


Åsbro park i november. Så här ser det ut i parken en morgon på senhösten. Vi var ensamma, men det var vackert och stilla.

Åsbro park, sittplats
Åsbro park, sittplats