Åsbro park får ny skolsal!


Åsbro park får ny skolsal!

En gammal lada i parken görs om till skolsal. När arbetet är klart, kommer man att kunna hålla lektioner i de flesta ämnen där. Tanken är att eleverna ska kunna gå ut på naturslingan och samla material och sedan undersöka det i skydd från vind och regn.